خانه / روز نوشت / فروردین 99 / آیا کتاب خواندن برای من مفید است ؟

آیا کتاب خواندن برای من مفید است ؟

این سئوالی است که خیلی ها از خود یا دیگران می پرسند و پاسخ های متفاوتی به آن داده می شود. من یوسف میرمحمدی هستم و در این یادداشت سعی می کنم پاسخ دقیق و صحیحی (اگر معنای دقیق این دو کلمه را نمی دانید می توانید معرفی کتاب مفهوم ها و ابزار های تفکر نقادانه را مطالعه کنید) برای این پرسش ارائه کنم.
نکته مهم در مورد این سئوال این است که تا حدودی مبهم است، در این جا می کوشم ابهام آن را قدم به قدم برطرف کنم.
وقتی این سئوال مطرح می شود باید مشخص کنیم که این “من” در چه زمینه ای می خواهد مطالعه کند و در آن زمینه سطح دانش و آگاهی او چقدر است؟ جواب دادن به سئوال مطرح شده برای هر شخص و در هر برهه ای از زندگی او (با این فرض که دانش و آکاهی او در حال تغییر باشد) متفاوت است.
“کتاب” ی که برای “من” انتخاب می شود چه نوع کتابی است و چه نسبتی با سطح آگاهی و دانش “من” دارد. “کتاب” ممکن است خیلی سطح پایین و ساده یا تقریبا در سطح خواننده آن باشد که واضح است “مفید” نخواهد بود. بدین جهت بهتر است کتابی برای مطالعه انتخاب شود که بالاتر از سطح آگاهی خواننده باشد.
منظور از “خواندن” چیست؟ مطالعه روزنامه یک نوع “خواندن” است که می توان آن را برای “کتاب” هم اعماال کرد. حفظ کردن مطالب “کتاب” هم نوعی “خواندن” است. باید دقیقا مشخص کنیم که منظورمان از “خواندن” چیست (می توانید از آموزش های این بخش از سایت استفاده کنید).
آخرین نکته مبهم در سئوال “مفید” بودن است. در این جا نیز بهتر مشخص کنیم “مفید” بودن به چه معناست. گاهی سرگرم شدن معادل “مفید” بودن است و گاه مراد از “مفید” بودن افزایش سطح درک و آگاهی است.
حال که چهار نکته مبهم در سئوال روشن شد می توان به آن پاسخ دقیق تری داد. مفید بودن کتاب خواندن برای هر شخص؛ به این بستگی دارد که در چه زمینه ای می خواهد مطالعه کند و در آن زمینه چه میزان دانش دارد، کتابی انتخاب کند که از سطح دانش فعلی او بالاتر باشد و البته روش صحیح خواندن کتاب را بداند و به کار گیرد تا در نهایت، کتاب خواندن او به افزایش سطح آگاهی و دانش او بینجامد؛ تنها در این صورت می توان گفت خواندن کتاب برای او مفید بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *